Fundacja Dziupla – Edukacja i Rozwój

     Fundacja Dziupla działa od 2007 roku. Celem statutowym Fundacji jest edukacja dzieci i młodzieży oraz aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych; a także rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz zasobów przyrodniczych i turystycznych miejscowości.

W zakresie realizacji wyznaczonych celów Fundacja współpracować będzie z instytucjami z sektora samorządowego, pozarządowego i prywatnego. Dotychczasowe działania koncentrują się wokół edukacji nieformalnej dzieci i promocji wolontariatu wśród młodzieży gimnazjalnej.
Edukację nieformalną prowadzi w dwóch świetlicach środowiskowych oraz dowolnie realizowanych projektach.
Wolontariat realizowany jest według autorskiego programu, skierowany głównie do osób niepełnosprawnych z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z sąsiedniej miejscowości. Przy realizacji działań Fundacja często współpracuje z innymi organizacjami i jednostkami samorządu terytorialnego.

Głównym obszarem działania jest Gmina Niedrzwica Duża a poprzez partnerstwa także inne miejscowości.